top of page

Info

Kompas Sztuki i Kompas Młodej Sztuki
unikatowe przewodniki po rynku sztuki

Kompas Sztuki to ranking najlepszych polskich artystów współczesnych, który publikowany był od 2007 do 2020 roku w „Rzeczpospolitej”, w dziale „Moje pieniądze”. Jest to przedsięwzięcie o charakterze przede wszystkim edukacyjnym, podstawową rolą KS jest próba usystematyzowania wciąż jeszcze kształtującego się polskiego rynku sztuki. Najpierw Kompas Sztuki powstawał co roku, następnie co trzy lata - dłuższy dystans czasowy pozwala lepiej oddać aktualne tendencje rynkowe.

 

Kompas Młodej Sztuki ukazywał się od 2008 do 2020 roku, także na łamach „Moich pieniędzy”, najpierw co dwa lata, od 2014 co roku. Zmiana ta została podyktowana oczekiwaniami odbiorców sztuki, jest coraz większe zainteresowanie sztuką nowoczesną także w kontekście finansowym. Prace początkujących malarzy są zdecydowanie tańsze niż uznanych już klasyków.

 

Z obu Kompasów – KS i KMS korzystają zarówno kolekcjonerzy, domy aukcyjne, właściciele galerii, inwestorzy, jak i sami artyści. Pełnią też rolę unikatowego przewodnika dla wszystkich, którzy są nie tylko na początku swojej przygody ze sztuką.

Jedynym ograniczeniem jest wiek typowanych artystów – do 35 roku życia. W KMS udział biorą czołowe galerie sztuki współczesnej, prywatne i publiczne. Praktycznie te same co w Kompasie Sztuki. Biorąc pod uwagę ostatnie osiągnięcia proponowanych artystów zgłaszają po 5 nazwisk. Pierwszy twórca otrzymuje 5 pkt., drugi 4 pkt., trzeci 3 pkt. itd. Suma notowań decyduje o ostatecznej pozycji wyróżnionych artystów. Istotny jest również wskaźnik liczby rekomendacji, czasem taki sam przy znacznej różnicy w punktacji. Ogłoszeniu wyników KMS towarzyszy wystawa pokonkursowa czołówki rankingu. Odbyły się w Galerii (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w Muzeum im. Bolesława Biegasa.

Nagrody dla liderów KMS

 • 2023 Agata Słowak – nagroda pieniężna oraz tygodniowy pobyt na Malcie (w formie rezydencji artystycznej, z ewentualnym udziałem w Malta Biennale 2024). Sponsor OmenaArt Foundation – Mecenas 13. KMS 2023

 • 2023 Emilia Kina –  tygodniowy pobyt na Malcie (w formie rezydencji artystycznej, z ewentualnym udziałem w Malta Biennale 2024). Sponsor OmenaArt Foundation – Mecenas 13. KMS 2023

 • 2023 Monika Falkus - tygodniowy pobyt na Malcie (w formie rezydencji artystycznej, z ewentualnym udziałem w Malta Biennale 2024). Sponsor OmenaArt Foundation – Mecenas 13. KMS 2023

 • 2022 Karol Palczak - wystawa indywidualna+katalog w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

 • 2021 Krzysztof Nowicki – nagroda pieniężna, wyróżnienie

 • 2021 Łukasz Patelczyk – tygodniowy pobyt w Nowym Jorku, sponsor Sławomir Górecki; indywidualna wystawa w warszawskim Muzeum im. Bolesława Biegasa

 • 2020 Agata Kus, Łukasz Patelczyk – tygodniowy pobyt w Nowym Jorku, sponsor Sławomir Górecki

 • 2019 Irmina Staś – tygodniowy pobyt w Nowym Jorku, sponsor Sławomir Górecki

 • 2018 Bartosz Kokosiński – nagroda pieniężna, sponsor Bank Millennium

 • 2017 Bartosz Kokosiński – nagroda pieniężna, sponsor Bank Millennium

 • 2016 Bartosz Kokosiński – nagroda pieniężna, sponsor Bank Millennium

 • 2015 Ewa Juszkiewicz – nagroda pieniężna, sponsor Bank Millennium i Narodowe Centrum Kultury

 • 2014 Ewa Juszkiewicz i Bartosz Kokosiński – nagroda pieniężna, sponsor Bank Millennium i Narodowe Centrum Kultury

 • 2012 Radek Szlaga – nagroda pieniężna, sponsor Fundacja Marka Marii Pieńkowskiego

Mecenas KMS 2023

Strzalka_Red.png

Ranking obejmuje artystów zarówno żyjących jak i nieżyjących, niezależnie od uprawianej dyscypliny, których aktywność twórcza przypadła na okres po 1945 roku. Lista Kompasu Sztuki układana jest przez profesjonalistów wysokiego szczebla, właścicieli bądź szefów czołowych, rodzimych galerii sztuki współczesnej zarówno komercyjnych, jak i publicznych, takich jak: BWA Zielona Góra, CSW Łaźnia, PGS w Sopocie, Galeria Bielska, BWA Wrocław oraz Starmach Gallery, Zderzak, Propaganda, Galeria Stefan Szydłowski, Artemis, Le Guern, Art Agenda Nova.

 

Zderzenie tych dwóch światów pozwala na bardziej obiektywne wyłonienie liczących się artystów. Każda galeria (na ogół 70-80), uwzględniając osiągnięcia z ostatniego okresu (wystawy, publikacje itp.) zgłaszała ich zdaniem 10 najlepszych polskich artystów. Pierwszy otrzymuje 10 punktów, drugi – 9, trzeci-8 itd. Suma notowań decyduje ostatecznej pozycji w rankingu. Warto zwrócić uwagę na wskaźnik liczby rekomendacji, czasem taki sam przy znacznej różnicy w punktacji. Od początku istnienia czołówka Kompasu Sztuki pokrywa się z najwybitniejszymi i zarazem najdroższymi twórcami.

KompasSztuki_Logotyp_02_BLACK_Transparent.png
Strzalka_Blue.png

Reprodukcje na stronie KS i KMS

 • 2023 Agata SłowakAutoportret z różą, 2020 - dzięki uprzejmości artystki i Galerii Fundacji Foksal, fot. Marek Gardulski

 • 2020 Magdalena AbakanowiczMutant stojący, 1994-1995 - Kolekcja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, fot. Jan Gaworski

 • 2017 Magdalena AbakanowiczTur, 2006 - Kolekcja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, fot. Jan Gaworski

 • 2014 Alina Szapocznikow – Widok wystawy Niezgrabne przedmioty (14.05-26.07.2009) - Muzeum Sztuki Nowoczesnej, fot. Jan Smaga

 • 2013 Alina Szapocznikow –  Portret wielokrotny/dwukrotny, 1967 - Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej

 • 2012 Tadeusz KantorParapluie - Emballage, z cyklu Multipart, 1970 - fot. Grzegorz Nosorowski, Krupa Gallery

 • 2011 Mirosław Bałka155x205x80, 2007, Kolekcja NOWA 20_21 - fot. Michał Matejko

 • 2010 Mirosław Bałka –  Czarny papież i czarna owca, 1987 - Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej

 • 2009 Mirosław Bałka –  Instalacja, 1975-2002 - Kolekcja Zachęty

 • 2008 Tadeusz KantorWszystko wisi na włosku, 1973 - Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów, fot. Marek Gardulski

 • 2007 Tadeusz KantorPeinture, 1965 - fot. Piękna Gallery

  ​Tadeusz Kantor © Dorota Krakowska & Lech Stangret / Fundacja im. Tadeusza Kantora

Patronat medialny

KompasSztuki_Logotyp_02_BLACK_Transparent.png
bottom of page