Info

Kompas Sztuki i Kompas Młodej Sztuki
unikatowe przewodniki po rynku sztuki

Kompas Sztuki to ranking najlepszych polskich artystów współczesnych, który publikowany był od 2007 do 2020 roku w „Rzeczpospolitej”, w dziale „Moje pieniądze”. Jest to przedsięwzięcie o charakterze przede wszystkim edukacyjnym, podstawową rolą KS jest próba usystematyzowania wciąż jeszcze kształtującego się polskiego rynku sztuki. Najpierw Kompas Sztuki powstawał co roku, następnie co trzy lata - dłuższy dystans czasowy pozwala lepiej oddać aktualne tendencje rynkowe.

 

Kompas Młodej Sztuki ukazywał się od 2008 do 2020 roku, także na łamach „Moich pieniędzy”, najpierw co dwa lata, od 2014 co roku. Zmiana ta została podyktowana oczekiwaniami odbiorców sztuki, jest coraz większe zainteresowanie sztuką nowoczesną także w kontekście finansowym. Prace początkujących malarzy są zdecydowanie tańsze niż uznanych już klasyków.

 

Z obu Kompasów – KS i KMS korzystają zarówno kolekcjonerzy, domy aukcyjne, właściciele galerii, inwestorzy, jak i sami artyści. Pełnią też rolę unikatowego przewodnika dla wszystkich, którzy są nie tylko na początku swojej przygody ze sztuką.
 

 

 

Kompas Młodej Sztuki

 

Jedynym ograniczeniem jest wiek typowanych artystów – do 35 roku życia. W KMS udział biorą czołowe galerie sztuki współczesnej, prywatne i publiczne. Praktycznie te same co w Kompasie Sztuki. Biorąc pod uwagę ostatnie osiągnięcia proponowanych artystów zgłaszają po 5 nazwisk. Pierwszy twórca otrzymuje 5 pkt., drugi 4 pkt., trzeci 3 pkt. itd. Suma notowań decyduje o ostatecznej pozycji wyróżnionych artystów. Istotny jest również wskaźnik liczby rekomendacji, czasem taki sam przy znacznej różnicy w punktacji. Ogłoszeniu wyników KMS towarzyszy wystawa pokonkursowa czołówki rankingu. Odbyły się w Galerii (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w Muzeum im. Bolesława Biegasa.

 

 

Nagrody dla liderów KMS

  • KMS 2012 Radek Szlaga – nagroda pieniężna, sponsor Fundacja Marka Marii Pieńkowskiego

  • KMS 2014 Ewa Juszkiewicz i Bartosz Kokosiński – nagroda pieniężna, sponsor Bank Millennium i Narodowe Centrum Kultury

  • KMS 2015 Ewa Juszkiewicz – nagroda pieniężna, sponsor Bank Millennium i Narodowe Centrum Kultury

  • KMS 2016 Bartosz Kokosiński – nagroda pieniężna, sponsor Bank Millennium

  • KMS 2017 Bartosz Kokosiński – nagroda pieniężna, sponsor Bank Millennium

  • KMS 2018 Bartosz Kokosiński – nagroda pieniężna, sponsor Bank Millennium

  • KMS 2019 Irmina Staś – tygodniowy pobyt w Nowym Jorku, sponsor Sławomir Górecki

  • KMS 2020 Agata Kus, Łukasz Patelczyk – tygodniowy pobyt w Nowym Jorku, sponsor Sławomir Górecki

  • KMS 2021 Łukasz Patelczyk – tygodniowy pobyt w Nowym Jorku, sponsor Sławomir Górecki; indywidualna wystawa w warszawskim Muzeum im. Bolesława Biegasa

  • KMS 2021 Krzysztof Nowicki – nagroda pieniężna, wyróżnienie

Regulamin KMS

Strzalka_Red.png

Patron medialny